Thesaurus BALaT (NL)

From OrnaWiki
Jump to: navigation, search

In de thesaurus zijn de liturgische voorwerpen opgenomen zoals ze voorkomen in de BALaT-databank van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Een term kan meerdere malen in de lijst voorkomen.

Elk pagina bevat de etymologie van de term; een definitie; een uiteenzetting over de oorsprong en de evolutie van het voorwerp en zijn gebruik; en tenslotte een typologische beschrijving door de tijd heen. Dit alles gaat vergezeld van een bibliografie, illustraties en links naar de BALaT-databank (objecten, bibliografie en iconografische voorstellingen van het object). Sommige links kunnen geen resultaten opleveren, omdat enkele objecttypen tussen 1400 en 1700 niet bestonden, of als er geen exemplaren bewaard zijn gebleven of niet konden worden gefotografeerd.