Liturgisch vaatwerk

From OrnaWiki
Jump to: navigation, search
Kelk en pateen (tussen twee kandelaars) in Simon Benning's 'Mis' in het Hennessy getijdenboek, 1530-1540, folio 137v van het manuscript II 158, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, © KIK, Brussel, cliché Y000107 (detail).

Étymologie

  • Liturgisch : < Griek λειτουργια, : "dienst aan de staat", "kerkelijke dienst".

Definitie

Vat waarin hosties, wierook, water, wijn of olie wordt bewaard tijdens de toediening van de sacramenten.

Hierarchie

Oorsprong en ontwikkeling

Après l'édit pacificateur de Milan (313), les vases en métaux précieux abondent dans toutes les églises (Na het tolerantie-edict van Milaan (313), waren er in alle kerken kostbare metalen vazen in overvloed) (Duret, p. 54).

Typologie en normatieve teksten

Zie elk type van liturgische vaatwerk.

Andere benamingen

liturgische vaas

liturgisch vat

Autres langues
FR vase liturgique
EN liturgical vessel
DE liturgische Geräte
IT vaso liturgico
ES vaso litúrgico

BALaT

Zie elk type van liturgische vaatwerk.

Bibliografische orientatie

  • D. Duret (abbé), Mobilier, vases, objets et vêtements liturgiques. Étude historique, 1932.