Reliekciborie

From OrnaWiki
Jump to: navigation, search
Reliekciborie van H. Servatius, 1667-1688, gedreven en geciseleerd zilver, Liège, Eglise Saint-Servais, © KIK, Brussel, cliché B162561

Etymologie

  • Reliek : < Frans relique < Latijn reliquiae.
  • Ciborie : < Grieks Κιϐωριον, vrucht van de waterlelie, beker met de vorm van die vrucht dan < kerkelijk Latijn ciborium.

Definitie

Ciborie met in één van de delen een reliek.

Hierarchie

Andere benamingen

Autres langues
FR ciboire-reliquaire
EN ciborium-reliquary
DE Ziborium-Reliquiar
IT pisside-reliquiario
ES copón-relicario

BALaT

De reliekcibories (1400-1700) in BALaT

Afbeelding van reliekcibories (1400-1700) in BALaT

De reliekcibories in de bibliotheek van het KIK