Priesterstola

From OrnaWiki
Jump to: navigation, search
Priesterstola in Pieter Ykens, Pastoor Bulteau geeft rekenschap aan God, 1686, Antwerpen, Cultureel Congrescentrum Elzenveld, © KIK, Brussel, cliché X005169 (detail)


Etymologie

Stola : < Grieks στολη, « gewaad » (Bailly, p. 807) en van Latijn stola, « lang gewaad », en vooral « gewaad van de priesters van Isis » (Gaffiot, p. 1481). Littré brengt στολη in verband met στέλλειν, « schikken », « rangschikken », hetgeen hij vergelijkt met het Duitse stellen, « leggen », « plaatsen ».

Definitie

Stola die gekruist wordt gedragen door priesters (Gloss. Artis, 4, p. 40).

Hierarchie

Oorsprong en ontwikkeling, en typologie

Zie stola (liturgie).


Normatieve teksten

Heel wat teksten verwijzen naar de minimale lengte van de stola van de priester wanneer die de mis opdraagt. De stola moet immers zichtbaar zijn onder de kazuifel.

Synode van Kamerijk van 1300:

"stola ad minus ad paramentum albae se extendat".

Merk op dat de stola die door de priester wordt gebruikt voor het sacrament van de zieken paars en korter is, om gemakkelijker te kunnen verplaatsen.

Andere benamingen

Autres langues
FR étole de prêtre
EN priest stole
DE Priesterstola
IT stola sacerdotale
ES estola del sacerdote

BALaT

De priesterstola's (1400-1700) in BALaT

Afbeelding van priesterstola's (1400-1700) in BALaT

De priesterstola's in de bibliotheek van het KIK