Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen

From OrnaWiki
Jump to: navigation, search

Fotorepertorium.jpg Répertoire.jpg


Het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen is niet alleen een uniek werkinstrument voor erfgoedbeheer maar ook een referentiewerk voor wetenschappelijk onderzoek!

Historiek

Met de samenstelling van dit fotorepertorium is begonnen in 1967. Toen vroegen de ministers van Cultuur het KIK een inventaris op te stellen van het meubilair van de Belgische bedehuizen. De beslissingen van het tweede Vaticaans Concilie hadden immers geleid tot tal van wijzigingen in de liturgie, zodat er meubelstukken waren die hun functie verloren en in onbruik raakten, zoals communiebanken en preekstoelen. Daarvan moest dus een inventaris gemaakt worden.

In elke provincie werd een kunsthistoricus belast met het inventariseren van dit erfgoed op basis van de bestaande documentatie. Elk stuk werd gefotografeerd, wat in zowat vijftien jaar werk een verzameling van bijna 250 000 foto's opleverde!

Goed voor 213 boekdelen. In het repertorium staan alle stukken opgelijst op basis van de plaats waar ze bewaard worden. Na een snelle beschrijving van het gebouw waarin ze zich bevinden worden de stukken zelf bondig beschreven. Dan volgt het nummer van het negatief, waarmee het voorwerp snel terug te vinden is in BALaT.

Het fotorepertorium is ingedeeld per provincie en elke provincie is verder opgedeeld in gerechtelijke kantons. Het werk is in het Frans opgesteld voor de Franstalige provincies van het Waals Gewest, in het Nederlands voor de provincies van het Vlaams Gewest, in beide talen voor het Brussels Hoofdstedelijk Geest en in het Frans en het Duits voor de Duitstalige kantons. Met uitzondering van de inventaris over de kantons van Brugge en de Duitse versie over de Duitstalige kantons zijn de boekdelen niet geïllustreerd: elk beschreven voorwerp draagt de referentie van de foto ervan in de fototheek van het KIK. Aan de hand van dat nummer kan men de foto makkelijk opzoeken via BALaT. Opgelet: de KIK-fotonummers zijn geüniformiseerd: één of twee letters, gevolgd door 6 cijfers, eventueel met nullen zonder betekenis Bv.: 7694A moet op BALaT (in het veld Negatiefnummer) gezocht worden: A007694.

Aangezien de gerechtelijke kantons in 2005 zijn gewijzigd, dient u de lijst van instellingen in de verschillende gewesten - Brussel, Vlaanderen, Wallonie - te raadplegen om na te gaan in welk gerechtelijk kanton de instelling waarin u geïnteresseerd bent, gevestigd was. De papieren versie van deze boekdelen is uitgeput, maar ze zijn gratis te downloaden op BALaT (klikken op onderstaande links, vervolgens onderaan op de fiche van de bibliotheek klikken op de links Digital reference).  

Links BALaT

Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen

Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique